25. 9. 2014

Pokračujeme v představování čela naší kandidátky pro Židenice.

Jiří Jedlička

Zajištění kvalitního životního prostředí je naší prioritou a proto se promítá do všech bodů našeho programu. Nejzávažnější pro zlepšení životního prostředí v Židenicích je vyřešit dopravní zátěž, ale pomůže i zlepšení péče o veřejnou zeleň.
Starat se o to má nově založená příspěvková organizace, ale pod vedení dosavadní radnice se spíše potácí v problémech. Zasadíme se o zlepšení jejího fungování nejenom v údržbě zeleně, ale i v úklidu veřejných prostranství.
Místo zaniklého sběrného dvora na ulici Nezamyslově budeme chtít zřízení nového, vybaveného pro ukládání veškerých tříděných odpadů a zpětně odebíraných výrobků (např. elektrozařízení). Budeme prosazovat rozšíření separovaného sběru využitelných odpadů o sběr a využití biologického odpadu. Pro nakládání s rostlinnými odpady podpoříme i komunitní kompostovací programy a rozšíření zahradních kompostérů.
Nejúčinnějším nakládáním s odpady je předcházení jejich vzniku odpadů pomocí environmentálně příznivého provozu institucí i domácností. Zasadíme se o to, aby naše radnice a jí zřizované organizace byly příkladem.

 

 

Petr Hýl

Židenice jsou klíčovým brněnským dopravním uzlem. Bohužel se zde doprava podepsala velice necitlivě. K tomu, aby se život kolem Gajdošovy, Svatoplukovy i jinde stal důstojným, není tolik potřeba dalších autostrád a bariér, ani stezek za městem, ale především nabízet alternativu v dopravě. Svoboda znamená možnost volby – a tedy i kvalitní a široký výběr dopravního prostředku. Ulice a cesty projektované pro auta plodí jen další auta, a tedy dopravní zácpy a jedno z nejhorších ovzduší v republice. Ulice ohleduplné ke všem uživatelům a dopravním prostředkům, jako jsou vedle auta kolo, MHD nebo chůze, vytváří příjemné město bez kolon, se zdravými obyvateli a ekonomickým přínosem občanům i veřejnému rozpočtu. Čím více cestujících využije MHD nebo kolo, tím více se uvolní silnice pro auta, tím méně zácp a více komfortu pro motoristy.